In drie stappen naar duurzaam verwarmen met stookolie

Vind je het vreemd om ‘duurzaam’ en ‘stookolie’ in dezelfde zin te zien staan, lees dan vooral verder. Want in tegenstelling tot wat je misschien vermoedt, is de transitie naar koolstofarm verwarmen met stookolie al volop ingezet.

Onlangs stelde Europa zijn klimaatdoelstellingen nog wat scherper. Tegen 2030 wil de EU de emissies met 55% reduceren in vergelijking met 1990. Tegen 2050 wordt Europa CO2-neutraal. Dat betekent dat iedereen een extra inspanning moet leveren. Ook duurzamer omgaan met de energie voor je verwarming zal nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Verwarm je je woning met stookolie, dan help je met deze drie stappen de Europese doelstellingen realiseren.

Isoleren

Om te beginnen neem je je huidige verbruik onder de loep. Warmteverliezen hebben een grote invloed op je verbruik. Hoe beter je je huis isoleert, hoe minder warmteverlies, hoe minder energieverbruik.

De meeste woningen verliezen warmte via hun dak. Tot wel 30% van de warmte in huis gaat zo verloren. Maar ook muren (20%), ramen en deuren (15%) en de vloer (10%) laten de warmte uit je woning ontsnappen. Met een goed geïsoleerde woning kan je je energieverbruik en dus ook je uitstoot met 50% tot 70% terugdringen.

Combineren

Kies voor een hybride vorm van verwarmen waarbij je je bestaande stookolieketel combineert met hernieuwbare energie. Wat dacht je van een warmtepomp voor je verwarming, of een zonneboiler voor sanitair water of de voorverwarming van het water voor je ketel? Deze installaties draaien op hernieuwbare energie — zonlicht en warmte uit de omgeving — en brengen duurzaam verwarmen meteen in de praktijk. Bovendien zorgen ze ervoor dat het bedrag op je energierekening daalt. Perfect, toch?

Evolueren

Er zijn nog twee manieren om stookolie-installaties verder te verduurzamen. Van de ene kant onderzoeken fabrikanten volop hoe ze stookolieketels nog efficiënter kunnen laten werken. Van de andere kant bestaan er al verschillende koolstofarme, vloeibare brandstoffen op basis van biomassa uit afvalstromen (FAME, HVO) en op basis van hernieuwbare energie (e-fuels of power-to-liquid). Deze brandstoffen stoten tot 90% minder CO2 uit en kunnen zonder problemen gemengd worden met stookolie. Het is zelfs mogelijk om stookolie volledig door deze brandstoffen te vervangen. Bovendien moet je doorgaans geen aanpassingen of hoogstens enkele bijregelingen laten uitvoeren aan je stookolieketel om deze brandstoffen te gebruiken. Dat blijkt onder meer uit een honderdtal zeer succesvolle pilootprojecten in Europa met deze hernieuwbare brandstoffen, waaraan Informazout meewerkte.

Wil jij ook duurzaam verwarmen?

Ben jij klaar om ook een positieve rol te spelen in de energietransitie? Informazout staat voor je klaar met handige info en energietips. Want alle beetjes helpen om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% terug te schroeven. Schrijf je in op de maandelijkse Mazoutmail of download de gids over koolstofarme brandstoffen en werp een blik op de toekomst.

Meer weten over duurzaam verwarmen met stookolie?