Autodelen: de nieuwe norm in nieuwbouwwijken?

Allemaal een eigen auto voor de deur, is dat nog wel van deze tijd? In Nederland en Duitsland zijn er al nieuwbouwwijken waar een mooi aanbod aan deelvoertuigen standaard is voorzien. Ook bij ons lopen er interessante projecten, waar bewoners mobipunten, deelmobiliteit en zelfs een kanaaltaxi combineren. Of waar de vastgoedmakelaar inzet op deelauto’s. Wordt autodelen het nieuwe normaal?

In de brochures van vastgoedprojecten zie je steevast mensen wandelen en fietsen in een aangename, rustige en groene omgeving. Op een schaarse auto na lijkt het verkeer met al zijn lawaai, vervuiling en gevaar ver weg. In de praktijk wordt de open ruimte vaak bijna helemaal ingenomen door straten en parkeerplaatsen. Andere nieuwe wijken doen het beter en ogen wel aangenaam groen, maar daar zijn eigenaars dan weer verplicht een ondergrondse parkeerplaats aan te schaffen. Het kost een smak geld om onze auto’s stil te laten staan.

“Je kunt op zulke plekken beter een gamma aan deelmobiliteit aanbieden”, zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net, de organisatie die deelmobiliteit in Vlaanderen promoot. “Deelauto’s zijn daarbij essentieel omdat je nu eenmaal af en toe een auto nodig hebt. Maar daarnaast kun je ook al dan niet elektrische (bak)fietsen voorzien. Als mensen de keuze hebben, zullen ze makkelijker naar alternatieven grijpen. Resultaat: je hebt minder nood aan privéauto’s en je bent meteen ook van een aantal dure parkeerplaatsen af.”

Verbeterde mobiliteit

Eén deelwagen vervangt vier tot tien privéauto’s, en zorgt zo voor meer ruimte en groen. “Iedereen wint dus”, zegt Jeffrey Matthijs. “Voor de vastgoedontwikkelaar daalt de prijs, zodat zijn project concurrentiëler wordt. De lokale overheid ziet de verkeersdruk verminderen. En de consument woont op een plek met een verbeterde mobiliteit. Een gezin kan zijn tweede wagen wegdoen en aan autodelen doen. Als het aanbod groot genoeg is, verhogen ook je keuzemogelijkheden: je kunt voor de ene verplaatsing een bestelwagen gebruiken en voor de andere een bakfiets.”

In Nederland staan ze het verst in die nieuwe manier van wijken ontwerpen, verder nog dan in Duitsland. Ook bij ons lopen er interessante projecten, waar ze bijvoorbeeld mobipunten, deelmobiliteit en zelfs een kanaaltaxi combineren. Of waar de vastgoedmakelaar investeert in autodelen, zodat je meteen een solide systeem hebt. Maar het blijft hier al bij al nog bij pogingen, een volwaardig totaalconcept is er nog niet echt.

Deelmobiliteit is de toekomst

Dat deelmobiliteit een blijver is, daar is Matthijs rotsvast van overtuigd: “De oudere generatie ziet de auto nog als zijn vrijheid, jonge mensen zien het steeds vaker als een hoop gedoe. Mensen staan steeds meer open voor deelmobiliteit. Zeker in de stad, waar het een oplossing is voor heel wat problemen. En verder in de toekomst zien we het autonome transport opkomen, dat altijd gedeeld zal zijn. Alle grote spelers op dat vlak werken volgens het ACES-principe, wat staat voor Autonomous, Connected, Electric en Shared.”

Steden en gemeenten kunnen gedeelde mobiliteit op korte tijd een enorme boost geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun reglementering voor parkeerplaatsen of bouwvoorschriften aanpassen in ruil voor stevige engagementen van projectontwikkelaars en deelauto-aanbieders. Heel wat interessante cases en denkpistes vind je in het Inspiratieboek op Autodelen.net, dat regelmatig een update krijgt.