Is waterstof de toekomst om onze huizen te verwarmen?

Tegen 2050 wil Europa liefst tot 95 procent minder broeikasgassen uitstoten. Voor ons land is er nog een lange weg af te leggen, want amper 18 procent van onze huidige energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Gelukkig komen er steeds meer groene alternatieven die heel wat troeven bieden om een grote stap voorwaarts te zetten in de energietransitie. Zo wordt naast groen gas ook steeds vaker waterstof aangehaald als alternatief voor fossiel aardgas.

Wat is dat, waterstof?

Ook in België kan waterstof een belangrijk rol gaan spelen. Waterstof is een geurloos en kleurloos gas. Maar het moet altijd eerst gemaakt worden, want waterstof komt niet in de natuur voor. Zo kan er waterstof gemaakt worden van fossiele grondstoffen, maar evengoed van groene energiebronnen. Om groene waterstof te produceren is dan ook een duurzame energiebron nodig, zoals waterkracht, wind- of zonne-energie. Met de groene stroom van deze duurzame energiebronnen kan groene waterstof gemaakt worden. De methode om met behulp van groene stroom (elektriciteit) water om te zetten in waterstof, heet elektrolyse. Er komt geen CO2 vrij bij dit proces, maar momenteel liggen de kosten van het produceren van groene waterstof hoger dan bij andere (alternatieve) energiebronnen.

Wat zijn de voor- en nadelen van waterstof?

Elke energiebron heeft voor- en nadelen, ook waterstof. Zo kan waterstof gebruikt worden om processen in de (chemische) industrie te verduurzamen, kan het gebruikt worden om huizen die niet goed te isoleren zijn, duurzaam te verwarmen, en kan het zelfs voor (vracht)wagens en zwaar vervoer als brandstof gebruikt worden.

Waterstof is namelijk goed te vervoeren en kan zelfs in het bestaande gasnet gebruikt worden. Even goed kan het opgeslagen worden in lege aardgasvelden. Dat laatste is zelfs beter dan de opslag van energie in bijvoorbeeld batterijen omdat de opslag van waterstof voor minder energieverlies zorgt.

Groene waterstof is dus zeker een duurzaam alternatief, maar de productie is momenteel erg duur en ingewikkeld. Ook zijn er enkele risico’s aan verbonden omdat waterstof moeilijk waar te nemen is en het makkelijk kan ontbranden.

Alternatief voor fossiel gas?

In de toekomst zullen we allemaal onze woningen duurzaam moeten verwarmen. Waterstof kan dan zeker een verstandige keuze zijn. Om je woning duurzaam te kunnen verwarmen, is een goede isolatie een belangrijk gegeven. Maar niet alle gebouwen kunnen voldoende goed geïsoleerd worden om duurzaam te verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp. In dat geval kan waterstof uitkomst bieden omdat het kan worden verbrand in een ketel, net zoals dat nu het geval is met gas. Bovendien zijn er nu al verwarmingsketels beschikbaar dit dat kunnen.

Ontdek hier alle troeven van gas vandaag en in de toekomst.